Zájmové kroužky

Kroužky jsou určené přednostně pro předškolní děti. V případě malého počtu předškolních dětí dobereme další zájemce do maximálního počtu 12 dětí na kroužek.

Výběr je z těchto kroužků: 

Kouzelná pastelka – 1.skupina (Bc.Petrášová, Bc.Slaná) -  ve 12.30 (1krát za 14 dnů)

                                         2.skupina (Bc.Widomská, p.asistentka Vávrová) – ve 12.30 (1krát za 14 dnů)

Barevné cvičení (p.uč.Konečná, Bc.Valíková)– ve 13.00 hod. (1krát za 14 dnů)

Flétna (p.uč.Dudová) –ve 12.30 hod. (každý týden)