Vážení rodiče či návštěvníci,

tyto stránky již nebudou aktualizovány, přejděte prosím na náš nový web www.robinsonka.cz.

Obsah těchto starých stránek je kompletně převeden na nový web včetně fotogalerií.

 

 

 

Naše školka

Vítejte na ostrůvku klidu a pohody pro naše Robinsony. Jsme mateřská škola logopedická Na Robinsonce, která pečuje o děti s vadami řeči a integruje děti s kombinovanými vadami a autismem. Pro naše malé Robinsony připravujeme během školního roku spoustu zábavy - divadelní představení v MŠ, výlety do loutkového divadla, do ZOO, na dětský ranč v Hlučíně, návštěvy hasičů a cvičiště psů, jsme pravidelnými návštěvníky pořadů městské knihovny a zoo kroužku při DDM. Jako správní cestovatelé podnikáme výlet vlakem, cestu za pokladem a hvězdy chodíme pozorovat do planetária.

Ani během všedních dní na našem ostrůvku nikdo nezahálí. Probíhá individuální logopedická péče, relaxační cvičení s prvky jógy, cvičení s owerbally, rozvíjení grafomotoriky pomocí metody dobrého startu, arteterapie. Jinak řečeno zpíváme, kreslíme, cvičíme a to nejdůležitější, stále si hrajeme, protože ,,Kdo si hraje, nezlobí“. A kdyby jste si chtěli také pohrát, přijďte mezi nás, rádi budeme spolu s Vámi objevovat vše nové a zajímavé.

Kolektiv mateřské školy Na Robinsonce