Naši sponzoři

 

Nadační fond Tesco        notebook

 

evraz.tif

 

                                     Podpora projektu  ,,Ostrov bezpečí pro malé Robinsony“

                                     Úprava a vybavení školní zahrady průlezkami.             370 000,-Kč

 

MSEM a.s.                    finanční dar- na vybavení školní zahrady

                                       kompenzačními pomůckami                                     40 000,-

 

Lena-hračky, s.r.o.        hračky pro děti na vánoce

 

Lékárny Lloyds             čaje pro děti v hodnotě                                                   930,-

Tesco Ostrava               (zpestření pitného režimu dětí)

 

rodiče Kotalovi              zapůjčení zdarma výčepního zařízení na akci ,,Vánoční dílny“

 

Kofola a.s.                    občerstvení na akci ,,Vánoční dílny“ (jupíky, kofola)

 

Společnost Keltík          divadelní představení na akci ,,Pasování školáků“,

                                     ukázka rytířského souboje – vše zdarma

 

p. Binar                        finanční dar – doprava na výlet ,,Dinopark

                                                       - část vstupného                                           4 200,-

 

p. Janoš                        daroval 100 ks párku na akci ,,Pasování školáků“

 

Kofola a.s.                    občerstvení na akci ,, Pasování školáků“ (jupíky, kofola)

p. Binar                        finanční dar- zaplacení autobusu na výlet ,,Děti na měsíci“  1 500,-Kč

Kofola a.s.                    občerstvení na akci ,,Vánoční čarování a Mikuláš“ (jupíky,kofola)

p. Binar                        dar pro děti pod stromeček – 2 koloběžky a dětské kolo, hračky

Urbánkovi                    finanční dar na hračky pro děti                                             500,- Kč

p. Lasáková                  dar pro děti pod stromeček – auta a stavebnice pro všechny třídy

 

 

 

 

 

DĚKUJEME.